نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ» ویژه استان هرمزگان خواندنی شد

«فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ» ویژه استان هرمزگان خواندنی شد

«او تا آخرین لحظه در ماموریت خود ثابت قدم و پایدار بود. خوش‌برخورد و بسیار اهل مطالعه و دقت بود. از دیگر ویژگی‌های بارز شهید می‌توان به صبوری ایشان اشاره کرد. بستگان و اقوام شهید فرزین آقا جعفری از او با احترام و جوانمردی یاد می‌کنند و همچنین از شخصیت خودساخته‌اش سخن می‌گویند.» بخشی از فصل شهید «فرزین آقاجعفری» از کتاب فرهنگنامه جاودانه‌های تاریخ (استان هرمزگان) را خواندید.
«نشان سرخ ذوالفقار» خواندنی شد

«نشان سرخ ذوالفقار» خواندنی شد

خاطرات داستانی شهید حاج قاسم سلیمانی در کتاب «نشان سرخ ذوالفقار» به کوشش نشرشاهد که به قلم «اصغر استاد حسن معمار» نوشته شده است، منتشر شد.