نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روزهای جنگی یک پرستار

روزهای جنگی یک پرستار

نوید شاهد - کتاب «نعمت‌جان» شامل خاطرات صغری بستاک توسط انتشارات راه یار منتشر شد، این اثر از جمله عناوین این انتشارات در حوزه زنان انقلاب است.
در جاده گیلی گادر چه می گذرد؟

در جاده گیلی گادر چه می گذرد؟

نوید شاهد- کتاب «جاده گیلی گادر» درباره زندگی نامه داستانی شهید ماشاالله استاد مرتضی به قلم مریم سادات ذکریایی در دسترش علاقه مندان قرار گرفت.