همزمان با شب جمعه منتشر شد
گروه چندرسانه‌ای نویدشاهد تصاویری از نماز شهیدان را در جبهه‌های هشت سال جنگ تحمیلی منتشر کرده است.

نویدشاهد؛ همزمان با فرارسیدن شب جمعه تصاویری از نمازشهیدان استان اصفهان در جبهه‌های جنگ تحمیلی به کوشش گروه چندرسانه‌ای نویدشاهد حضورتان ارائه می‌شود.

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید عباسعلی هادی سبحانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید سید احمدموحدی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیداحمدرضاهادی نصرآبادی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیداسماعیل قاسمی میان دشتی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید اکبر وفایی ریزی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدبهرام موذن

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید حاجی کاظمی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید حبیب الله اصحاقی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید حمیدعسگری قورتانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدحیدرعلی نیک نژاد

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدسهراب عطائی مقدم

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید علی یزدی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدکرمعلی گل‌کار

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید کمال یخچالی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید مجید عطائی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدمحمدنوحی لتحری

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدمحدصادق کاظمی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدمحمودمقصودی نیا

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید محمودوکیلی سهروفیروزانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید مرتضی محمدشریفی رنانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید مرتضی نشاسته سازکاشی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید احمدامینی هسینجه

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید بهزاد ارشدی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید عبدالله قزاقی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید ابوالقاسم میرک زاده

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید احمدکاشفانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید سیدنعمت الله مجیدی هرستانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهیدحسین کرمانی آفارانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید اسدالله لطفی ورنو سفادارانی

**

محراب نماز شهیدان استان «اصفهان» در قاب تصاویر

شهید مهدی براتی

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده