کتاب راهنمای بهداشت و سلامت برای جانبازان شیمیایی و مراقبین آنها، حاصلِ پژوهش کتابخانه ای «آموزش و اثربخشی دارو و تجهیزات گروه جانبازان مصدومین شیمیایی در سه سطح جانباز، کادر درمانی و جامعه» می باشد که در گروه پژوهشی درمان پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در سال 1382 انجم گرفته است.
راهنمای بهداشت و سلامت برای جانبازان شیمیایی و مراقبین آنها

نوید شاهد: کتاب راهنمای بهداشت و سلامت برای جانبازان شیمیایی و مراقبین آنها، حاصلِ پژوهش کتابخانه ای «آموزش و اثربخشی دارو و تجهیزات گروه جانبازان مصدومین شیمیایی در سه سطح جانباز، کادر درمانی و جامعه» می باشد که در گروه پژوهشی درمان پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در سال 1382 انجم گرفته است.

 کتاب حاضر بخشی از انتشارات علمی را تشکیل می دهد که گروه هدف آن صرفاً مصدومین شیمیایی هستند و لذا تلاش شده است تا در این کتاب از پرداختن به مباحث تخصصی خودداری شده واطلاعات پزشکی به نحوی ارایه شده که قابل فهم توسط بیماران باشد.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده