سه‌شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۸
تعداد بازدید: ۱۳۴۲
ابراهيم مقادمه یکی از چهره های درخشان معاصر فلسطينی اسهت که با خلق آثار ارزشمندی در زمينه ادبيات و سياست توانست خدمات ارزندهای را به جامعه فلسطين ارائه کند.
بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه


چکیده

ابراهيم مقادمه یکی از چهره های درخشان معاصر فلسطينی اسهت که با خلق آثار ارزشمندی در زمينه ادبيات و سياست توانست خدمات ارزندهای را به جامعه فلسطين ارائه کند.
از جمله آثار ارزشمند این شاعر متعهد در زمينه ادبيّات مقاومت « لا تسرقوا الشمس » دفتر شعری  است که وی آن را در سالهای تاریک زندان از خود به یادگار گذاشت تا با ارائه ابزاری رصين،  بتواند بار دیگر روح مقاومت را در کالبد جامعه خود بدمد. این جستار با روش تحليلی - توصيفی  ابراهيم مقادمهه را تحليل و » لا تسرقوا الشمس « کوشيده است تا شعر مقاومت در دیوان شعری بررسی نماید. یافته ای پژوهش نشان می دهد کهه شهعر مقاومهت در نهزد این شاعر در بردارنده موضوعاتی همچون وطن، دین و ایدئولوژی، دشهمن، مهردم، شهيد، و اعتهراض اسهت و همچنين ایجاد بارقه اميد برای مبارزین در عرصه مقاومت، پاسداری از پيروزیهای بدست آمده، دعوت به مقاومت برای رسيدن به اهداف متعالی، آگاهی بخشيدن به نسل امروز و آینده از اهداف خصهمانه دشمن، احيای آموزه های اسلامی، تربيت نسل آزادی خواه، و ارائه الگوهای مقاومت اسهلامی، از
مهمترین اهدافی است که این شاعر در شعر خود آنها را دنبال می کند.

واژه های کلیدی: ابراهيم مقادمه، فلسطين، ادبيات مقاومت، لا تسرقوا الشمس

دریافت متن کامل مقاله بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

منبع: نشریه ادبیات پایداری
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده