سه‌شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰
تعداد بازدید: ۱۲۷۶
این پژوهش بر آن است تا با رویکرد پایداری و بهره گيری از روش توصيفی- تحليلی به بررسی بن مایه ها و مصداقهای استقامت در صحيفه بپردازد. یافتۀ اساسی آن نيز در این نکته، نهفته است که نيایش های صحيفه، پيوندی ناگسستنی با مفهوم استقامت و پایداری دارد و این مفهوم در مصداق های گوناگون تجلّی یافته است.
بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

چکیده:

انسان در برابر پروردگار نيست، بلکه دو «خواستن» و «نياز» ،«عشق» نيایش های صحيفه، تنها نمود نيز در آن نهفته است. این دو محور، بيانگر «پایداری» و «آگاهی» ؛ بُعد اساسی دیگر، یعنی مسئوليت الهی و بصيرت اجتماعی و سياسی امام (ع) در برابر جامعۀ ستمدیده و ناآگاه و نظام سياسی ستمکار و فریبکار است. امام (ع) در این رویکرد، نمونۀ بارز مجاهدی است که در روزگار استبداد اموی، فلسفۀ نيایش را شناخته و از آن به عنوان سنگر پایداری و جهاد و ابزاری جهت نقد حاکميّت و اصلاح جامعه استفاده نموده است.

این پژوهش بر آن است تا با رویکرد پایداری و بهره گيری از روش توصيفی- تحليلی به بررسی بن مایه ها و مصداقهای استقامت در صحيفه بپردازد. یافتۀ اساسی آن نيز در این نکته، نهفته است که نيایش های صحيفه، پيوندی ناگسستنی با مفهوم استقامت و پایداری دارد و این مفهوم در مصداق های گوناگون تجلّی یافته است.

واژه های کلیدی: استقامت، پایداری، امام سجّاد (ع)، صحيفه سجّادیه.

دریافت متن کامل مقاله بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

منبع: نشریه ادبیات پایداری
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده