نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

اتحاد مسلمین، آزادی قدس

شهيد «فتحعلی نعمتی» در گوشه‌ای از وصیت خود می‌نویسد: «حال كه اسرائيل غاصب به سرزمين كشورهاى اسلامى حمله...
زندگی يک کلاس درس است

زندگی يک کلاس درس است

شهيد «صمد فلاحی» در وصیت خود می‌نویسد: « زندگی يک کلاس درس بيش نيست که انسان بايد دير يا زود امتحان پس...