نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو نظرسنجی
از عملکرد نوید شاهد در چه میزان رضایت دارید؟
عالی
47.67%
خوب
8.14%
متوسط
13.95%
ضعیف
30.23%

پربازدید ها