نماز را به پا داريد و در انجام آن، سستى نكنيد. چون يكى از شرايط اصلى مسلمان بودن، نماز است، لذا با نماز خواندن، مى‏توانيد وظايف ديگر اسلامى را انجام دهيد. اگر نماز شما قبول شود، اعمال ديگر شما نيز قبول است و گرنه، ديگر اعمالتان قبول نمى‏شود. پس من خواهش مى‏كنم كه نماز را به پا داريد. شهيد نادر رضايى

*************************

من همه‏ ى شما را به نماز سفارش مى‏كنم كه از آن غافل نشويد. شهيد سيدمحمد حجتى

*************************

بكوشيد هميشه با وضو باشيد و نماز را اول وقت بخوانيد. شهيد عليرضا رضايى

*************************

سعى كنيد نماز را اول وقت بخوانيد، و امر به معروف و نهى از منكر كنيد. موسى‏الرضا پرتانيان

*************************

فرزندانم! نماز، نماز، نماز، نمازتان را يك آن، قضاء نفرمائيد. شهيد براتعلى رفيعى‌آباد

*************************

تا مى‏توانيد نمازتان را سر وقت و در حد امكان به جماعت بخوانيد. شهيد مجيد كاهانى

*************************

اگر مى‏خواهيد با خدا سخن بگوييد، نماز بخوانيد. شهيد مرتضى موحدى سرحوضكى

*************************

نمازهايتان را به جماعت و در اول وقت به جا آوريد. شهيد محمدرضا تاتارى

*************************

نگذاريد هيچ وقت نمازتان قضا شود. سعى كنيد نماز اول وقت بخوانيد. شهيد سليمان يوسفخانى

*************************

درس و ثروت، وقتى خوب خواهد بود كه همراه با نماز باشد. شهيد حميد احمدنژاد

*************************

مادرجان! نمازهاى پنج‏گانه را به موقع انجام بدهيد. شهيد محمدعلى يوسفى

*************************

همواره با نماز خواندن، به ياد خدا باشيد. شهيد عليرضا ملازاده‌یزدانی

*************************

همسرم! از شما خواهش مى‏كنم كه تا حد امكان... دعاها و زيارت عاشورا و نماز شب را بخوانيد. شهيد يوسف براهنى‏فر

*************************

از دوستانم مى‏خواهم كه در نماز و دعا و راز و نياز خود مرا فراموش نكنند. شهيد محمدحسن ابوالبشرى

*************************

خواهرم! تا مى‏توانى نمازت را به جماعت بخوان و در اول وقت. قرآن را فراموش نكن و به فرامين الهى گوش فرا ده. شهيد على اسحاقى

*************************

در آخر نماز براى امام و رزمندگان دعا كنيد و سعى كنيد نماز را به موقع بخوانيد. شهيد مهرداد رياضى

*************************

پدر و مادرم! در نماز جماعت‏ها و مراسم‏ هاى دينى، شركت فعال و مستمر داشته باشيد. شهيد على رازقندى

به سوى نماز جماعت بشتابيد كه تنها نماز، به فرياد شما مى‏رسد. شهيد ابوالقاسم مقيم فاروجی

*************************

نماز جماعت و واجبات را فراموش نكنيد. شهيد عباس على محبى

*************************

نماز را به جماعت برگزار كنيد. شهيد عباس مقدم

*************************

خواهرم! از تو مى‏خواهم که... هميشه نماز به پاى دارى، زيرا كه نماز، ستون دين است. شهيد عيسى نيك نظر

*************************

نماز را سبك نشماريد. شهيد ابوالقاسم مقيم فاروجی

*************************

سحر خيز باشيد و در آن موقع كه سكوت همه جا را فراگرفته و پرده‏ى شب بر همه جا گسترده است، بستر را رها كنيد، لحظاتى را با خداى خودتان، راز و نياز كنيد، عاشقانه به درگاه او سجده كنيد، اين اوقات، جزو ايام نورانى عمر شماست. يقين داشته باشيد به جهان آخرت. تمام اعمال ما در پيشگاه خداوند، بازتاب دارند و آن چه در آن جهان به ما مى‏رسد، جز بازتاب عمل ما در اين دنيا نيست. شهيد غلام‏محمد پاى رنج

*************************

چند توصيه به بازماندگان بخصوص فرزندانم دارم كه نماز شب را حتماً به پاداريد. شهيد موسى آقايى

*************************

نمازها را سر وقت و به جماعت بخوانيد. شهيد غلامرضا سبزيكار

*************************

از ملت خواستارم با شرکت در نمازهاى جمعه و نمازهای جماعت و با وحدت کلمه که رمز پیروزی امت مسلمان است مشت محکمی بر دهان ابرقدرتهای جهانخوار بزنند. شهيد رضا خرمنى

*************************

نمازهاى خود را به موقع بخوانيد آن هم به جماعت. شهيد سيدعلى فرارى

*************************

رسالت سنگين اسلام را هميشه زنده نگهداريم و از حرف و شعار بگذريم و به شعور و عمل برسيم و با شركت در نماز جماعت و دعاى كميل، با كمك جانى و مالى به جبهه ‏هاى نور عليه ظلمت، از دروغ و غيبت بپرهيزيم و در كارهايمان توكل بر خدا داشته باشيم و آخرت را هرگز از ياد نبريم و حقيقت مرگ را هميشه به ياد داشته باشيم. شهيد رضا هوشمند دلير

*************************

نماز جماعت و نماز اول وقت را فراموش نكنيد. شهيد مسلم شكيبا

*************************

برادرانم! هميشه سعى كنيد در نماز جماعت شركت كنيد. شهيد محمد يزدانى

*************************

به سوى نماز بشتابيد كه تنها نماز است كه به داد شما مى‏رسد و نماز را كوتاه و سبك نشماريد و سعى كنيد به جماعت بخوانيد. شهيد ابوالقاسم مقيم فاروجی فاروجى

*************************

دعاها و نمازها بسيار مهم مى‏باشند... تا مى‏توانيد نمازتان را به جماعت بخوانيد. شهيد عليرضا تهامى
*************************

به سوى نماز جماعت بشتابيد كه تنها نماز، به فرياد شما مى‏رسد. شهيد ابوالقاسم مقيم فاروجی

*************************

نماز جماعت و واجبات را فراموش نكنيد. شهيد عباس على محبى

*************************

نماز را به جماعت برگزار كنيد. شهيد عباس مقدم

*************************

خواهرم! از تو مى‏خواهم که... هميشه نماز به پاى دارى، زيرا كه نماز، ستون دين است. شهيد عيسى نيك نظر

*************************

نماز را سبك نشماريد. شهيد ابوالقاسم مقيم فاروجی

*************************

سحر خيز باشيد و در آن موقع كه سكوت همه جا را فراگرفته و پرده‏ى شب بر همه جا گسترده است، بستر را رها كنيد، لحظاتى را با خداى خودتان، راز و نياز كنيد، عاشقانه به درگاه او سجده كنيد، اين اوقات، جزو ايام نورانى عمر شماست. يقين داشته باشيد به جهان آخرت. تمام اعمال ما در پيشگاه خداوند، بازتاب دارند و آن چه در آن جهان به ما مى‏رسد، جز بازتاب عمل ما در اين دنيا نيست. شهيد غلام‏محمد پاى رنج

*************************
چند توصيه به بازماندگان بخصوص فرزندانم دارم كه نماز شب را حتماً به پاداريد. شهيد موسى آقايى

*************************

نمازها را سر وقت و به جماعت بخوانيد. شهيد غلامرضا سبزيكار

*************************

از ملت خواستارم با شرکت در نمازهاى جمعه و نمازهای جماعت و با وحدت کلمه که رمز پیروزی امت مسلمان است مشت محکمی بر دهان ابرقدرتهای جهانخوار بزنند. شهيد رضا خرمنى

*************************

نمازهاى خود را به موقع بخوانيد آن هم به جماعت. شهيد سيدعلى فرارى

*************************

رسالت سنگين اسلام را هميشه زنده نگهداريم و از حرف و شعار بگذريم و به شعور و عمل برسيم و با شركت در نماز جماعت و دعاى كميل، با كمك جانى و مالى به جبهه ‏هاى نور عليه ظلمت، از دروغ و غيبت بپرهيزيم و در كارهايمان توكل بر خدا داشته باشيم و آخرت را هرگز از ياد نبريم و حقيقت مرگ را هميشه به ياد داشته باشيم. شهيد رضا هوشمند دلير

*************************

نماز جماعت و نماز اول وقت را فراموش نكنيد. شهيد مسلم شكيبا

*************************

برادرانم! هميشه سعى كنيد در نماز جماعت شركت كنيد. شهيد محمد يزدانى

*************************

به سوى نماز بشتابيد كه تنها نماز است كه به داد شما مى‏رسد و نماز را كوتاه و سبك نشماريد و سعى كنيد به جماعت بخوانيد. شهيد ابوالقاسم مقيم فاروجی فاروجى


ن
مازهاى خود را با جماعت بخوانيد. شهید ابوالفضل طيبى

*************************

همگى را سفارش مى‏كنم نماز اول وقت بخوانيد. شهید على شبانى شوكت آباد

*************************

سفارش مى‏كنم، شما را عمل به فروع دين، عمل به نماز كه ستون دين است. شهيد محمد حسينى

*************************

برادران! تا سر حد امكان به جبهه كمك كنيد. و واجبات را به جاى آوريد، مخصوصا نماز را كه از همه بالاتر است. شهید على عباسى

*************************

نماز را اول وقت بخوانيد. شهید محمدعلی شاهپوردلی

*************************

نكند نمازهايتان را سبك بشماريد. و نكند كه قوانين اسلام را زير پا بگذاريد.شهيد محمدحسن قلى زاده

*************************

همسرم! نماز را سبك نشمار، كه همين نماز بود كه امام حسين(ع)، در زمان جنگ هم آن را ترک نكرد. شهید محمدحسن قلى زاده

*************************

نمازهايتان، را هميشه در اول وقت، به طور جماعت بخوانيد. زيرا كه ثواب آن رابطه و پيوندتان را با ملت عزيز محكمتر مى‏كند. شهید هادى دادرس جوان

*************************

به همه نماز اول وقت و قرآن خواندن را سفارش مى‏كنم. شهید على شبانى شوكت آباد

*************************

در نمازهاى جماعت و جمعه شركت كنيد. و نماز و دعا را فراموش نكنيد. شهید سيدحسين صفايى

*************************

نمازهايتان را سر وقت بخوانيد و به اوامر و دستورات امام عمل كنيد. شهید على صفرى

*************************

قبل از آن كه به نماز بايستى، بايد نماز در تو بايستد. بايد اذان در تو فرياد شود. و وضو در تو جريان يابد. تا به خلوت حضور پر بكشى. وقتى دل پر از وضو است و فاصله ‏اى ميان خود و خدا حس نمى‏كنى، نماز را به جا آور. شهید محمدمهدی شهپر

*************************

برادران! از نماز جماعت غفلت نورزيد. شهید عليرضا مالكى

*************************

به برادران پاسدار و بسيج توصيه مى‏كنم، نماز اول وقت بخوانند. شهید مهدی صبوری‌بوریابادی

*************************

برادران و عزيزان! نماز شب را فراموش نكنيد. شهید محمدحسین کریم‌پوراحمدی

*************************

نماز شب يادتان نرود كه نماز شب ارتباط خود با خداست. شهید محمدباقر كارگر محبى

*************************

در دعاها و نمازهای جماعت‏ شركت كنيد. و فراوان دعا كنيد، پيروزى نزديك است. شهید غلامرضا محمدى بمرود

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده