نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برگزیده ها
جانبازان با خدا معامله کردند
گفتگوی اختصاصی نوید شاهد سمنان با دکتر داود فیض رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان

جانبازان با خدا معامله کردند

«تکریم و پاس داشتن مقام جانباز می تواند برای...
خاطرات شفاهی
یادواره شهدا
تازه های نشر
فراخوان و مسابقات نوید شاهد