نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علیرضا آبافت رشخواری
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-1-1342 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 12-2-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:رشتخوار شهر:خراسان رضوی - رشتخوار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]