نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسینعلی منانی پیکانی
نام پدر: عبدالکریم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 21-3-1333 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 6-12-1364 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]