نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
مجید دائی زاده
نام پدر: درویش
شغل(ها):
تاريخ تولد: 7-1-1346 شمسی
محل تولد: کرمان - جیرفت - جیرفت
تاريخ شهادت : 21-4-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:جیرفت شهر:کرمان - جیرفت
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]