نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی اکبر دائی
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-11-1342 شمسی
محل تولد: فارس - استهبان - استهبان
تاريخ شهادت : 4-10-1365 شمسی
محل شهادت : خرمشهر
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:2 ردیف:4 شماره مزار:10 نام گلزار:استهبان شهر:فارس - استهبان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]