نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
خداخواست آئینه افروز
نام پدر: جانعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-6-1338 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 1-9-1360 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:پاریاب توت شهر:کهکیلویه و بویراحمد - کهگیلویه
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]