نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
داود دائی بابا
نام پدر: محمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 20-2-1343 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 22-1-1362 شمسی
محل شهادت : فکه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:28 ردیف:94 شماره مزار:1 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]