نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حاجی دابه دار
نام پدر: عیدی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1343 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 11-7-1359 شمسی
محل شهادت : دزفول
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:محمدبن جعفر شهر:خوزستان - دزفول
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]