نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسن دابوئی مشک آبادی
نام پدر: رمضان
شغل(ها):
تاريخ تولد: 12-7-1338 شمسی
محل تولد: مازندران - جویبار - جویبار
تاريخ شهادت : 1-11-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:علی اباد شهر:مازندران - جویبار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]