نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
رضاقلی دائی زاده دستجردی
نام پدر: نجف قلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-1-1343 شمسی
محل تولد: اصفهان - برخوار - دستگرد
تاريخ شهادت : 13-12-1365 شمسی
محل شهادت : حاج عمران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:دستگرد 1 شهر:اصفهان - برخوار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]