نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ایرج داج لیری
نام پدر: اسمعیل
شغل(ها):
تاريخ تولد: 25-6-1345 شمسی
محل تولد: مازندران - تنکابن - تنکابن
تاريخ شهادت : 11-7-1366 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:سیده سر شهر:مازندران - تنکابن
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]