نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
اصغر دائی دهاقانی
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-7-1343 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 8-9-1360 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]