نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبدالرضا دائم زاده
نام پدر: عبدالرحیم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 14-7-1339 شمسی
محل تولد: خوزستان - دزفول - دزفول
تاريخ شهادت : 21-11-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:شهیداباد شهر:خوزستان - دزفول
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]