نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمدحسین دابویه
نام پدر: حسین قلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-1-1326 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 26-6-1361 شمسی
محل شهادت : پاسگاه زید
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:بهشت رضا شهر:خراسان رضوی - مشهد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]