نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسین دائی رضا
نام پدر: رضا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-1-1347 شمسی
محل تولد: شهرستان های تهران - ری - ری
تاريخ شهادت : 25-10-1365 شمسی
محل شهادت : سومار
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]