نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
احمد داتلی بیگی
نام پدر: یزدانبخش
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1348 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 3-1-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:قمیشلو شهر:اصفهان - سمیرم سفلی
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]