نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
مراد دائی چینی
نام پدر: جمال الدین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-10-1341 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
تاريخ شهادت : 20-1-1366 شمسی
محل شهادت : سرپل ذهاب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:سراب نیلوفر شهر:کرمانشاه - کرمانشاه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]