نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمود دائی علی کنجونی
نام پدر: حسن
شغل(ها):
تاريخ تولد: 18-1-1343 شمسی
محل تولد: اصفهان - اصفهان - اصفهان
تاريخ شهادت : 15-7-1360 شمسی
محل شهادت : دارخوین
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]