نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
احمدرضا داتلی بیگی
نام پدر: حفیظاله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 4-2-1349 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 22-11-1364 شمسی
محل شهادت : اروندکنار
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:بروجن شهر:چهارمحال وبختیاری - بروجن
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]