نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمود دائی
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-9-1332 شمسی
محل تولد: یزد - یزد - یزد
تاريخ شهادت : 3-9-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:جنگ تحمیلی شهر:یزد - یزد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]