نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسین داپرزه
نام پدر: سلیمان
شغل(ها):
تاريخ تولد: 11-5-1342 شمسی
محل تولد: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر
تاريخ شهادت : 8-11-1363 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:دهبارز شهر:هرمزگان - رودان
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]