نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
اسداله دائمی
نام پدر: عبداله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 24-6-1337 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 6-11-1366 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:40 ردیف:49 شماره مزار:15 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]