نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسن دائی جعفری
نام پدر: محمدعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-9-1340 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 23-3-1367 شمسی
محل شهادت : شلمچه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گلستان شهدا شهر:اصفهان - اصفهان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]