نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمد داج
نام پدر: نادعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1340 شمسی
محل تولد: هرمزگان - بندرعباس - فین
تاريخ شهادت : 29-12-1359 شمسی
محل شهادت : سرپل ذهاب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:بندرعباس شهر:هرمزگان - بندرعباس
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]