نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمد دائی جواد
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 28-6-1344 شمسی
محل تولد: اصفهان - اصفهان - اصفهان
تاريخ شهادت : 27-4-1365 شمسی
محل شهادت : انرژی اتمی
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:چالشتر شهر:چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]