نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسن فاتحی پیکانی
نام پدر: ابراهیم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 20-7-1340 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 20-9-1362 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:28 ردیف:20 شماره مزار:16مكرر نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]