نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جعفر داج
نام پدر: محمدصالح
شغل(ها):
تاريخ تولد: 9-11-1314 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 13-1-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بهشت محمدی شهر:کردستان - سنندج
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]