نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی دائمی
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-1-1330 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 26-2-1365 شمسی
محل شهادت : حاج عمران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:باغ اسیا شهر:خراسان رضوی - گناباد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]