نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عباس دائم الحضور
نام پدر: رضا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 19-9-1343 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 22-12-1363 شمسی
محل شهادت : شرق دجله
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:امامزاده طاهر شهر:البرز - کرج
متن:


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]