نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمود داج
نام پدر: سعید
شغل(ها):
تاريخ تولد: 8-1-1349 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 15-6-1359 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:کانی سانان شهر:کردستان - مریوان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]