نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
برای من گریه و زاری نکنید

برای من گریه و زاری نکنید

شهید«قادر هاشمزهی» در قسمتی از وصیت نامه اش می نویسد: از مادر مهربان خود خواهش می کنم هیچ گریه و زاری...