نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

دنیا محل آزمایش است

شهید «علیرضا ابوطالبی» در بخشی از وصیت‌نامه‌اش آورده است: «دست از دنیا بردار که این جهان فانی است و از...
خواب دیدم شهید می‌شوی!

خواب دیدم شهید می‌شوی!

همسر شهید علی پیرونظر روایت می‌کند: از خواب پریدم و شروع کردم به گریه کردن. از صدای گریه‌ام علی آقا بیدار...