نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شیوه‌های همیاری در اسارت

شیوه‌های همیاری در اسارت

نوید شاهد- شیوه‌های همیاری در اسارت عنوان پایان‌نامه‌ای است که توسط «حسین یوسفی» دانشجوی دانشگاه تهران گردآوری شده است.
روحیه شهادت طلبی در آیات و روایات

روحیه شهادت طلبی در آیات و روایات

نوید شاهد-روحیه شهادت طلبی در آیات و روایات(آثار و عوامل پرورش و و موانع آن)، عنوان پایان‌نامه‌ای است که توسط لیلا امیری دانشجوی مدرسه علیمه کوثریه تهران انجام شده است.