نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مقابل باطل مانند سدی محکم بایستید

مقابل باطل مانند سدی محکم بایستید

شهید مردیان در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «هر چيز كه مشخص شد ناحق است و امام و روحانيت نيز تشخيص دادند، جلوی آن بايستيد، قوی پنجه و چون سدی محكم و از هيچ نهراسيد چرا كه در اين صورت خداوند حامی شماست.»
لباس و تفنگ مرا بگیرید و با دشمنان بجنگید

لباس و تفنگ مرا بگیرید و با دشمنان بجنگید

شهید نعمتی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «بعد از من لباس و تفنگ مرا بگیرید و با دشمنان اسلام بجنگید. من به این جمله معتقدم که می‌فرمایند: «جنگ جنگ تا پیروزی»، یعنی اینکه ما باید آنقدر در مقابل دشمنان بجنگیم تا پیروزی لقب ما گردد.»
هوشیارانه از ناموسِ ملت دفاع کنید

هوشیارانه از ناموسِ ملت دفاع کنید

شهید خلیل‌زاده در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «بنده به عنوان يك فرد و سرباز امام زمان(عجل) و نايب بر حقش امام خمينی به ملت ايران اسلامی سفارش می‌نمايم كه هرگز اجازه به دشمنان فرصت‌طلب چون رژيم بعثی ندهند و هوشيارانه از نواميس ملت محروم دفاع نماييم.»
نگذارید منافقین به اسلام صدمه بزنند

نگذارید منافقین به اسلام صدمه بزنند

شهید ملک‌محمدی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «پیام من به مردم شهیدپرور ایران این است که رهبر را که امید مستضعفان می‌باشد، تنها نگذارند و به فرمان او لبیک گفته و انجام دهند. امام را شاد کنند و همچنین در یاری مستضعفین کوشا باشند. نگذارند این منافقین به اسلام صدمه بزنند، خودشان و فرزندانشان بسیج شوند و راه شهیدان حق علیه باطل را ادامه دهند.»
کاخِ ستم را با فریادتان در هم بکوبید

کاخِ ستم را با فریادتان در هم بکوبید

شهید ملک‌شاهکویی در بخشی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «مديونند كسانی كه در پی جنازه‌ام می‌دوند، بر سر و صورت می‌زنند، به اين وصيت نامه‌ام گوش می‌دهند و خاموشند. هرچه فرياد داريد همه با هم بكشيد كه اين كاخ ستم را در هم كوبيد.»