نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

یادی از عملیات غرور آفرین مروارید در ماهنامه شهدای ارتش

یادی از عملیات غرور آفرین مروارید در ماهنامه شهدای ارتش

همزمان با سالروز عملیات غرور آفرین مروارید و روز نیروی دریایی ارتش، بیست و نهمین شماره ماهنامه دیجیتالی شهدای ارتش ویژه آبان ماه به همت پایگاه اطلاع رسانی شهدای ارتش منتشر شد. سالروز عملیات غرور آفرین مروارید و روز نیروی دریایی ارتش از مطالب این ماهنامه است.