چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۰
مقاله علمی پژوهشی «تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایه اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه منتشر شده است.

نوید شاهد: تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایه اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان مقاله‌ای است که توسط «علیرضا حفیظی»، نوشته و در دوفصلنامه علمی شاهد اندیشه توسط معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران به چاپ رسیده است.

تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر سرمایه اجتماعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در چکیده این مقاله آمده است: «فرهنگ ایثار اجتماعی یکی از جنبه‌های ایثار است که می‌تواند باعث ایجاد همبستگی در سطح جامعه گردد، طوری که این همبستگی باعث ایجاد سرمایه اجتماعی شود. هدف مقاله حاضر شناخت میزان تأثیر فرهنگ ایثار اجتماعی بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جدول کوکران تعداد 196 نفر از کارکنان انتخاب شدند.

روش پژوهش براساس هدف؛ کاربردی و از لحاظ ماهیت؛ توصیفی-پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته به تعداد 22 سؤال است که مربوط به ابعاد فرهنگ ایثار اجتماعی (روحیه فداکاری، نوع‌دوستی، داشتن روحیه همبستگی و خدمت‌گزاری به خلق) و ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، هنجارهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی) است.

یافته‌های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که فرهنگ ایثار اجتماعی و ابعاد آن بر تقویت سرمایه اجتماعی در بین کارکنان تأثیر معنادار دارد.»

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده