مقاله علمی پژوهشی «بررسی جامعه شاختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی جوانان» در فصلنامه علمی شاهد اندیشه منتشر شده است.

نوید شاهد: بررسی جامعه شاختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی جوانان، عنوان مقاله‌ای است که توسط «رؤیا یزدان‌پناه» دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، نوشته و در فصلنامه علمی شاهد اندیشه توسط معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران به چاپ رسیده است.

بررسی جامعه شاختی تغییرات در شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی جوانان

در چکیده این مقاله آمده است: «انسان برای ادامه حیات خود به سازگاری با محیط پیرامون نیازمند است. اجتماعی شدن یک فرایند دوجانبه میان فرد و محیط پیرامون اوست که در آن زندگی می‌کند و تا زمانی که این ارتباط دوجانبه ادامه داشته باشد اجتماعی شدن ادامه خواهد یافت و مقبولیت اجتماعی به عنوان عصاره و محصول این فرایند است. جامعه ایرانی در معرض فرایندی خاص قرار گرفته است و آن میلی سیری‌ناپذیر به کسب مقبولیت و منزلت از طریق نمایش دارایی، ثروت و یا هر امر ممکن دیگری است. این‌گونه و به این شدت در جستجوی نمایش برای کسب مقبولیت اجتماعی برآمدن به گونه‌ای است که آن را از اشکال به هنجار جست‌وجوی مقبولیت متمایز می‌کند.

این‌گونه پیوند مقبولیت و منزلت با نمایش کالاها و افزون بر این میل، اشتها، آرزومندی و اشتیاق سیری‌ناپذیر به کسب مقبولیت پدیده‌ای به لحاظ تاریخی خاص است که پیامد آن نیازمند تحلیل است. به بیان دیگر هم شدت و سیری‌ناپذیری این آرزومندی و هم شیوه‌های پاسخ به آن و هم عوارض آن خاص است و آن را تلاش عادی برای کسب منزلت مقبولیت متمایز می‌کند. به همین دلیل مطالعه و بررسی عوام تأثیرگذار بر مقبولیت اجتماعی می‌تواند بسیار کاربردی و مهم باشد.

در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و ابعاد آنها به عنوان شیوه‌های کسب مقبولیت اجتماعی در جوانان پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد نسل‌های دهه 60 و 70(37-18ساله) شهر تهران بوده که 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین داده‌های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسش‌نامه به روش میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام گردیده است.

نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و ابعاد آن با مقبولیت اجتماعی رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از این است جوانان نسل دهه 60 در مقایسه با نسل دهه 70 اعتقاد بیشتری نسبت به سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی به عنوان شیوه کسب مقبولیت اجتماعی می‌دانند. همچنین نسل دهه 70 در مقایسه با دهه 60 سرمایه فرهنگی را به عنوان شیوه‌ای مناسب‌تر جهت کسب مقبولیت اجتماعی قلمداد می‌نمایند.»

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده