وصیت‌نامه شهید «موسی الرضا عرب خانقلی»
نوید شاهد- شهید موسی الرضا عرب خانقلی: برادرانم! تفنگم را بردارید و لباس رزمم را بپوشید و لباس‌های غرق به خونم را بر تن نمایید، این را بدانید امام خمینی(ره) فرزند فاطمه(ص) است و لبیک گفتن بـه او لبیـک گفـتن بـه امام حسین(ع) است.

وصیتنامه شهید موسی الرضا عرب خالقی

نوید شاهد: شهید «موسی‌الرضا عرب خانقلی» فرزند حسنعلی، 20 خرداد ماه 1347 در شاهرود-سمنان به دنیا آمد. این شهید والامقام 21 اسفندماه 1363 در جزیره مجنون به فیض شهادت نایل آمد. بخشی از وصیت‌نامه شهید عرب خانقلی را در زیر می‌خوانید.

 بسم االله الرحمن الرحیم

«اشهد ان لا اله الا االله وحده لاشریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و اَشـهد ان علیـاً ولیاالله»

شهادت می‌دهم که فرزندان امام علی(ع) از امام حسن(ع) تا امام مهـدی(عـج) جانشینان به حق رسول‌االله هستند و ولایت فقیه ادامه راه ائمه(ع) هست. شهادت می‌دهم که مردن حق است و دو مرتبه زنده شدن حق است و شهادت می‌دهم که قیامت حق است.

اینجانب موسی‌الرضا عرب خالقی فرزند حسنعلی، با آگاهی کامل و لبیـک گـوی امـام(ره) بـه دنبال انجام وظیفه شرعی خود روانه جبهه شدم، هر چند خـودم را لایـق نمـی‌دانـم کـه در جمع شهدا واقع شوم، ولی از این رو که اسـلام تأکیـد دارد کـه وصـیت‌نامـه بنویـسید؛ لـذا وصیت نامه‌ای می‌نویسم و امیدوارم این نوشته‌ها در جهت رشد و توسعه اسلام قرار گیرد.

خدایا تو آگاه هستی و از احوالاتم از خودم بهتر آگاهی، لذا به درگاهت استغفار می‌کـنم و امیدوارم که مرا ببخشی. خدایا من اول بنده تو هستم و بعد خدمتگزاری براي مردم، لذا به در خانه تو و اهل بیت رسول‌االله(ص) آنقدر ناله کنم و سر بـر سـجده بـسابم تـا این‌کـه مورد قبول تو افتم.

اما اي مردم! اي پدران و خواهران! از شما می‌خـواهم کـه مـن را ببخشید و امیدوارم راهم را ادامه دهید. مادر عزیـزم! ایـن را مـی‌دانـم کـه در کودکی زمانی که برای حسین(ع ) گریه مـی‌کـردی و مـن را شـیر مـی دادی، مـن را بـا حسین(ع) و اولاد حسین(ع) آشنا کردی و از اینکه نامم را موسـی الرضـا نامیدی متشکرم.

 ای مادر عزیزم! امیدوارم چونان زینب(ص) ثابت قدم و صبور باشی و از خـون داده شده ام در راه خدا دفاع کنی.

و اما تو ای پدرم! می‌دانم افتخار می‌کنی که شـهیدانی در راه خدا داده‌ای ولی من شرمنده‌ام نتوانستم فرزند خوبی برايت باشم. امیدوارم زحماتـت را بر من حلال کنی، دستت را از دور می‌بوسم و امیدوارم ماننـد تمـام پـدران شـهدا صـابر باشی و شما ای خواهرانم! حتماً از شهادت برادرتان اندوهگین می‌شـوید، امـا اگـر خـانواده امام حسین(ع) را در نظر بگیرید به غریبی آنها گریه خواهی کـرد. ایـن را بدانیـد شـما هـستید کـه شـهید پــرورش مــی‌دهیــد، ســعی کنیــد فرزنــدانتان را آنچنــان پــرورش بدهیــد کــه خــدا و رسول االله(ص) و اهل بیت رسول(ص) می خواهند.

برادرانم! تفنگم را بردارید و لباس رزمم را بپوشید و لباس‌های غرق به خونم را بر تن نمایید، این را بدانید امام خمینی(ره) فرزند فاطمه(ص) است و لبیک گفتن بـه او لبیـک گفـتن بـه امام حسین(ع) است. و امـا، تـذکراتی دارم که خدمتتان عرض می کنم.

 1- اي مردم!محرم را گرم بگیرید، مسجدها را پر کنید و از روحانیون در خط امام حمایت کنید و بدانید که آنانی می‌توانند ما را به االله هدایت کنند کـه امام خمینی(ره) را پیرو باشند. لذا از دیگران پرهیز کنید.

 2- اي بـرادران، اي جوانـان! غیـرت و شهامت بسیج پایگاه و قدمگاه عاشقان راه خداست، نکند بسیج را خـالی بگذاریـد. ایـن را بدانید اگر خدا نخواهد نمی‌توانید به جبهـه برویـد، زیـرا جبهـه پایگـاه پاکـان و مخلـصین می‌باشد و به شما توصیه می کنم اگر مـی‌خواهیـد پـاک شـوید و خـود را بـسازید به سوي عبادتگاه یاران حسین(ع) به جبهه بشتابید.

3- اي نونهالان و اي پدر نونهالان! سعی کنید کتابخانه‌های موجود را گرم نگهدارید و بیـشتر بـه مطالعـه بپردازیـد؛ زیـرا کـه یـک مسلمان باید از همه لحاظ قوی باشد.

آخر اي پدر و مادر، در این ساعات آخر شما را توصیه بـه تقـوی و توصیه به توجه به خـدا مـی‌کـنم، شـما را توصـیه مـی‌کـنم کـه چونـان مـردم کوفـه کـه حسین(ع) را تنها گذاشتند، اماممان را تنها نگذارید. شما را به خدا می‌سپارم و رجاء واثـق دارم که فرزند خوبی برای خانواده‌ام باشم و خدمتگزار خوبی برای مردم و سـرباز خـوبی براي امامم.

به امید پیروزی نهایی رزمندگان اسلام و صدور انقلاب به تمام نقاط جهـان و بیـداری مردم مستضعف مسلمان و نابودی کفار و ستمگران.

برادر حقیر شما موسی الرضا عرب خانقلی

 63/12/15  

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده