خاطرات شهید انور صالحی زاده یکی از شهدای اهل تسنن
نوید شاهد - 6 ماه قبل از اینکه به سن قانونی سربازی برسد، دفترچۀ خدمت را تکمیل کرد و تحویل نیروی انتظامی داد اما حوزه از تحویل دفترچه آماده به خدمت خودداری کرده و گفتند: شما 6 ماه دیگر مراجعه کنید.

تعجیل در رفتن

نوید شاهد: 6 ماه قبل از اینکه به سن قانونی سربازی برسد، دفترچۀ خدمت را تکمیل کرد و تحویل نیروی انتظامی داد اما حوزه از تحویل دفترچه آماده به خدمت خودداری کرده و گفتند: شما 6 ماه دیگر مراجعه کنید. چنان عشق و شور و شعف عجیبی نسبت به جبهه و جنگ و شهادت داشت که با گوشت و پوست و خونش آمیخته شده بود و صبر و قرار نداشت به هر سختی که بود 6 ماه را سپری نمود و دفترچه اش را تحویل داد و به کرمان جهت گذراندن دورۀ آموزشی و بعد از آن به جبهه غرب، کردستان اعزام گردید. چند ماهی گذشت که او از جبهه برای مرخصی به منزل آمد و می گفت: البته پس از یک دو روز ماندن در اینجا حوصله ام سر می رود آنجا برایم بهتر است و باید در رفتن تعجیل کنم.

که دوباره به کردستان جبهه حق علیه باطل بازگشت و پس از 22 ماه و نیم خدمت شهد شیرین شهادت را نوشید که گوارای وجودش باد.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده