ردیف

 موضوع

 اجرا

 حجم


 زمان


 1

فرمایشات امام (ره) در خصوص شهید هاشمی نژاد

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد


 4.43

 00:04:45

 2

فرمایشان مقام معظم رهبری درباره منش علمی شهید

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد


 7.68

 00:08:20

 3

جز خدا ملاحظه چیزی را نمی کرد - آیت الله موسوی اردبیلی

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 4.46

 00:04:47

 4
 
«شهید هاشمی نژاد و انقلاب اسلامی» - آیت الله واعظ طبسی

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 10.9
 
00:11:49

 5

شهید هاشمی نژاد «یادها و یادگارها» - حجت الاسلام مسیح مهاجری

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد
 
14

 00:15:08

 6
 
شهید هاشمی نژاد مجتهد مسلم بود -  حجت الاسلام احمد هاشمی نژاد برادر شهید

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 20.0

 00:21:39

 7

در برابر جریانات انحرافی چون کوه ایستاد - محمدرضا طرقی

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 9.15

 00:09:51

 8
 
مومن به الله و نافع به عبادالله بود... - آیت الله سیدجعفر سیدان

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 3.13

 00:03:20

 9
 
«شهید هاشمی نژاد و فرقه ها» - حجت الاسلام محمد عبداللهیان

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 12.3

 00:13:20

 10

منافقین او را سد راه خود می دانستند - حجت الاسلام سید حسین حسینی قائنات

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 17.1

 00:18:29

 11

«شهید هاشمی نژاد و سلوک اجتماعی» - حجت الاسلام سیدعلی اصغر مجتبوی

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 13.4

 00:14:28

 12

درحزب هم به دنبال كارفرهنگي بود - حجت الاسلام غلامرضا اسدی

مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 14.3
 
00:15:25

 13

آگاه به مسایل روز بودند - محمود لولاچیان


 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 7.59

 00:08:09

 14

شهید هاشمی نژاد در قامت یک پدر - سیده بی بی فاطمه  هاشمی نژاد

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 10.8

 00:11:38

 15

با مسائل، بازبرخورد ميكردند - سید مهدی هاشمی نژاد فرزند شهید

 مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 11.8

 00:12:44

 16

امام صد درصد به پدرم اعتماد داشتند - سید روح الله هاشمی نژاد

مجله صوتی شهید عبدالکریم هاشمی نژاد

 9.05

 00:09:44



برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده