نهضت جنگل در روزگار خود و در آن برهه حساس و از جنگ جهانی اول به این سو مهم ترین, والاترین و ژرف ترین تلاشی بود که برای بازیابی مشروطه پیشرفت و رهایی کشور از زیر سلطه بیگانگان شکل گرفت.

نوید شاهد: نهضت جنگل در روزگار خود و در آن برهه حساس و از جنگ جهانی اول به این سو مهم ترین, والاترین و ژرف ترین تلاشی بود که برای بازیابی مشروطه پیشرفت و رهایی کشور از زیر سلطه بیگانگان شکل گرفت.

عمده پژوهش های منتشره درباره این نهضت اسلامی و پیش تاز مبارزه با استعمار بدین شرح است:

1. تاریخ انقلاب جنگل، محمد علی گیلک، 1371، انتشارات گیلکان

2. نهضت جنگل- اسناد ملی ایران، 1371، سازمان ملی اسناد ملی

3. یادگارنامه فخرایی، رضا رضازاده لنگرودی، 1363، نشر نو

4. نهضت جنگل به روایت اسناد وزارت خارجه، رقیه سادات عظیمی، 1377، وزارت امور خارجه

5. سردار جنگل، ابراهیم فخرایی، 1376، نشر جاویدان

6. تاریخ روابط خارجی ایران در دوره اول مشروطه، علی اکبر ولایتی، 1374، وزارت امور خارجه.

7. تاریخ بیست ساله ایران، جلد اول، حسین مکی، 1358، امیرکبیر

8. بلشویکها و نهضت جنگل، مویسی پرستیس، حمیداحمدی، 1379، شیرازه

9. جنبش میرزا کوچک خان- اسناد سفارت انگلیس، 1369، نشر تاریخ ایران

10. نهضت میرزا کوچک خان جنگلی، دکتر شاپور رواسانی، 1363، چاپخش

11. نامها و نامدارهای گیلان، جهانگیر سرتیپ پور، 1370، نشر گیلکان

12. تاریخ مکمل جنگل، حاج سید رضا موسوی، 1385، حقیقت رشت

13. شوروی و جنبش جنگل، گریگور یقیکان، 1363، نوین

14. زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، حسین مکی، 1357، امیرکبیر

15. قیام جنگل، میرزا اسماعیل جنگلی، 1357، جاویدان

16. خاطرات سیاسی فرخ معتصم السلطنه، سیدمهدی فرخ، 1347، امیرکبیر

17. یادگار عمر، جلد اول، دکتر عیسی صدیق، 1352، دهخدا

18. خاطرات صدرالاشراف، محسن صدر، 1364، وحید

19. شرح حال رجال ایران، مهدی بامدادف 1371، زوار

20. یادداشت های احمد کسمایی از نهضت جنگل، پورانداخت کسمایی، 1993 م، چاپ آمریکا

21. جنبش جنگل و میرزا کوچک خان، میراحمد مدنی، میرابوالقاسمی، 1377، انجمن مفاخر ملی

22. تاریخ هجده ساله آذربایجان، احمد کسروی، 1378، امیرکبیر

23. تاریخ مختصر احزاب سیاسی، جلد اول، ملک الشعرا بهار، 1357، امیرکبیر

24. آزاده گمنام، خاطرات، کاظم شاهرخی، نصرت الله فتحی، 1333، تهران

25. یادبودهای انقلاب گیلان، حسین جودت، 1351، درخشان

26. نهضت جنگل و اوضاع فرهنگی و اجتماعی گیلان، صادق کوچکپور، میرابوالقاسمی، 1369، گیلکان

27. دکتر حشمت و اندیشه اتحاد اسلامف سیدمحمدتقی میرابوالقاسمی، 1378، ندا

28. نگاهی از درون به انقلاب مسلحانه جنگل، محمد حسن صبوری دیلمی، 1358، مظاهری

29. میهن، مهرنوش، 1322، فردوس رشت

30. حیدرخان عمو اوغلی جلد 1 و 2، اسماعیل رائین، 1352 و 1358ف موسسه تحقیق رائین

31. تاریخ گیلان، بهاء الدین املشی (میزان)، 1352، بهمن

32. غرب و شوروی در ایران، ژرژلنچافسکی، حورایاوری، 1351، ابن سینا

33. تاریخ نوین ایران، م. س. ایوالنف، قائم پناه، 1356

34. شرح زندگانی من، جلد سوم، عبدالله مستوفی، 1343، زوار

35. خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت، مخبرالسطنه، 1344، زوار

36. نگرشی بر تاریخ نوین ایران، جوزف، ام، آیتون، یعقوب آژند، 1359، نیلوفر

37. گیلان در قلمرو شعر و ادب، ابراهیم فخرایی، 1356، جاویدان

38. خاطرات و سفرنامه ژنرال آیرونساید، آیرونساید، بهروز قزوینی، 1363، آینه

39. از مشروطه تا جمهوری جلد 1 و 2، یونس مرواریدف 1377، اوحدی

40. بزرگمردی از تبار جنگل، دوستان آینه، 1368، طلایه

41. دکتر حشمت که بوده، جنگل گیلان چه بوده، میرزا محمد تمیمی طالقانی، 1324، شعله ور

42. خورشیدی بربام شرف، اداره کل ارشاد اسلامی گیلان

43. مردی از جنگل، احمد احرار، 1361، نوین

44. خاطرات و اسناد ناصر دفتر روایی (مشروطیت و جنگل)، ایرج افشار، بهزاد رزاقی، 1363، فردوسی

45. یادی از دکتر حشمت، محمود پاینده لنگرودی، 1368، شعله اندیشه

46. نهضت جنگل و میرزا کوچک، نوری کیافر، 1362، یاس

47. امپریالیزم انگلیس در ایران و قفقاز، دنسترویل، حسین انصاری، 1357، منوچهری

48. برگهای جنگل، نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل، ایرج افشار، 1380. فروزان


انتهای گزارش/ ح

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده